Dag: 28. august 2020

Sivert Krudtå 28. august 2020

Jeg vil komme innimellom med ei vurdering av nyhetene og kvaliteten på nyhetene i norskemedier. Her har dere første episode.