Sivert Krudtå 21. november 2020
Del På

Idag har SV landstyremøte. SV leder Audun Lysbakken avklarte temmelig klart og tydelig, Trygve Slagsvold Vedum ( SP ) blir ikke statsminsiter.

Hvis Trygve Slagsvold Vedum skal bli statsminister, da er kùn to alltarnativer som kan gjøre han til statminister. Det ene er at AP og Sp får flertall hvor Sp blir størst, det er pr. dags dato uralistisk. Det andre alternativet er faktisk mer realistisk og mer sannsynlig, det er at Slagvold Vedum tar SP inn i samarbeid med Høyre og Frp, da har SP stor mulighet for å få statsministeren.

Foto: Sivert Krudtå

Idag pekte Audun Lysbakken ( SV ) på at SP er et sentrumsparti, det er helt riktig. Sp kan både samarbeide med H / Frp og med AP. Det er ikke for ingenting det heter at » Sp er som reven, har minst to utganger «. Så for de velgerne som ha en annen statsminister enn Erna kan ikke stemme SP, H, Venstre, Krf eller Frp – så enkelt det.

Nå er det sluppet to meningsmålinger, èn fra Ipsos og èn fra Norstat. Begge viser akkurat dette med SP. Går SP i samarbeid med Ap og SV, har dem i begge meningsmålingene godt over 100 mandater bak seg. Men det meningsmålingene også viser, er at hvis SP går i samarbeid med H / Frp, så får dem flertall også, med nærmere 87-88 mandater, da kan SP og Trygve Slagsvold Vedum kreve statsministerposten.

Så er spørsmålet, hvilken vei går SP ??

Følg meg ------------------>>>

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*