Sivert Krudtå 15. desember 2020
Del På

Idag 15.12.2020 kom bekreftelsen som mange kritiere av EU og Nato har ventet på – EU og Nato har kastet demokratiske prinsipper og demokratiet som styresett ut døra, sammen med badevannet til babyen.

Både EU og USA vil straffe natolandet Tyrkia for å ha valgt å kjøpe våpensystemet S-400 fra Russland, ut i fra hva som passet dem best. Som alle vet, både EU-landene og USA er også Nato-land sammen med Tyrkia, det neste blir vel at Tyrkia trekker seg ut av Nato, dem har ihvertfall fått en ekstremt god begrunnelse for å gjøre det nå.

Selvom Tyrkia er medlem av Nato, så er dem i aller høyeste grad en selvstendig nasjon og et selvstendig land som skal ta egne beslutninger og sine egne valg som gangner dem best. Det er på dette punktet både Nato og EU møter seg selv i døra,- man kan ikke innføre straff / sanksjoner mot et selvstendig land uten å ta i bruk metoder som vi forbinder med helt andre regimer, noe bl. a Nord-Korea og Kina har svart belte i å foreta seg. Dette blir enda mer delikat når Norges tidligere statsminister Jens Stoltenberg støtter dette,- d.v.s at han prøvde å ikke gi støtte til dette direkte i intervju med VG, men han beklaget at Tyrkia har valgt å kjøpe våpensystemet fra Russland og ikke fra USA eller et annet Nato-land. Ergo stiller Stoltenberg seg bak det å straffe Tyrkia. Man kan vel også nå si at når straffen er vedtatt,så er også Nato som allianse også død, ihvertfall splittet i alle mulige retninger som det er mulig å forbli.

Det å straffe Tyrkia er like udemokratisk og like umoralsk som når EU og USA innførte sanksjoner mot Russland, det attpå til på et narrativ som ikke lar seg forsvare i noen sammenhenger. Russland blir straffet for å ha forsvart sin egen militærbase på Krim-halvøya, det er en militærbase som har vært i hendene på først Sovjetunionen og så Russland, etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning – det er fra flere kilder blitt bekreftet at USA og Nato hadde overtalt / manupulert den innsatte regjeringen i Ukraina til å gi USA tilgang til Krim-halvøya, det var da Russland sendte flere soldater og matriell til militærbasen på Krim – så innfører EU og USA sanksjoner mot Russland for forsvare sin egen militærbase under narrativet at » Russland har annektert Krim «, et større falskt narrativ skal man lete lenge etter. Var rett og slett en hendelse satt i scene av USA og Nato. Dette må være første gang i verdenshistorien at et land blir straffet med sanksjoner for å ha forsvart egen militærbase, med beskyldninger om annektering sin egen militærbase. Hvor lavt skal moralen og etikken i EU og Nato synke før noen reagerer ? Så nå står Tyrkia for tur, siden dem er så ulydig og velger å ta sine egne beslutninger og valg ut i fra hva som gangner dem, nemlig at dem kjøpte våpensystemet S-400 fra Russland, og ikke USA.

Nå kan vi stille oss spørsmålet. Hva blir det neste som EU og Nato vil foreta seg ovenfor selvstendige stater og land ? Gå inn i Russland ?

Følg meg ------------------>>>

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*