Sivert Krudtå 3. november 2019
Del På

Vi har dessverre politikere og ei regjering som konsekvent er mer opptatt av å kontrollere mennesker som er ufør eller mottar sykepenger fra NAV enn dem vil hjelpe disse menneskene til verdige liv – uten å måtte gå rundt å bli påført skam for at dem syk og ikke klare å bidra på arbeidsmarkedet. Kontrollere og påføre syke mennesker skam er viktigere, enn å sørge for at mange av disse kunne kommet tilbake i jobb 50% eller 70%, men pga skammen folk blir påført, klarer dem ikke yte noe som helst. Fordi det er viktigere for våre folkevalgte at mennesker som mottar sykepenger eller uførepensjon går rundt å føler skam for at dem er syke og skam for at dem ikke klarer å jobbe, enn det er å hjelpe dem til å klare å yte noe.

Foto: GoogleSøk

De samme politikerne og partiene som er for EØS-avtalen som Norge har hatt med EU siden 1992, står nå å roper på kontroll av trygdeeksporten,- tenk sykemennesker påfører Norge en stor skam ved å motta pengene på konto når dem sitter i Spania eller Sverige istedenfor i Trondheim eller Oslo,- de samme politikerne evner ikke å tenke så langt at EØS-avtalen og samtlige direktiver går foran alle lover og regler i Norge foruten grunnloven, så enkelt er det. EØS-avtalen er tuftet på de fire friheter, fri bevegelse av arbeidskraft, varer, tjenester og kapital. Dette betyr at hele EU / EØS-området er felles arbeidsmarked, man kan gå å melde seg arbeidsledig i Spania eller hvilket som helst EU-land, og får man sjansen f.eks i Spania å prøve seg i jobb ut i fra de forutsetningene man har og hva man klarer helsemessig, så er det fult mulig. Man trenger ikke være i Norge for å prøve seg i jobb – derfor er det ulovlig å nekte folk som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger å dra ut av Norge, det er nedfelt i EØS-avtalen, og som sagt, EØS-avtalen går foran Folketrygdloven i Norge.

Nå er det Sp, Frp og Høyre spesielt som nå er ute etter å få enda mer kontroll på disse kriminelle syke menneskene i Norge som er så frekk og ulydig at dem drar til varmerestrøk når dem er syk, for å føle seg bedre. Det må da være det samme for disse partiene hvor folk sitter når dem føler seg bedre og kanskje har mindre smerter og kanskje klare å gjøre noe, enn at dem sitter på en stol i Norge ??

Det at mennesker som mottar sykepenger eller uføretrygd blir uglesett og sett ned på i Norge, er ikke noe nytt. Dette har folk fortalt om som har opplevd dette allerede i 1970, så det å se på sykemennesker som kriminelle snyltere er absolutt ikke noe nytt. Er kanskje påtide å få slutt på dette og heller bruke tid og energi på å hjelpe sykemennesker, enn kronisk kun mistenke dem for å være kriminelle snyltere.

Det disse 3 partiene ( Sp, Frp og Høyre ) ikke snakker om, nevnes ikke med et eneste ord,- mennesker som mottar sykepenger eller uførepensjon fra NAV, har hauevis at dokumenter fra leger og helsevesenet som underbygger og støtter opp under deres diagnose og sykdom. Hvis det så at Sp, Frp og Høyre mener dette ikke er dokumentasjon nok, så får dem gå på helsevesenet og be dem dokumentere ting bedre, ikke påføre syke – og uføremennesker skam – og skyldfølelse i tillegg til å slite med dårlige helse,- er nesten så ille denne mistenkeliggjøringen fra norskepolitikere at man nesten kan lure på om denne formen for mistenkeliggjøring er blitt politikernes mentale skamfølelse ? Regner helst med at politikerne fra de nevnte partier, forventer at syke – og uføremennesker skal krype på sine knær og være takknemlig for at samfunnet vil hjelpe dem,- er det dit de vil at syke – og uføremennesker skal komme ?? Ligge på knærne og krype foran NAV-kontorene for å få hjelp ? Hvor mye skal våre politikere og samfunn få tråkke på og ydmyke syke – og uføremennesker i 2019 ??

Følg meg ------------------>>>

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*