Sivert Krudtå 26. mars 2020
Del På

Nå har vi daglig blitt fortalt om antall smittede og døde av Korona-viruset i de ulike land og det totale tallet på verdensbasis. Både i gjennom tv og de ulike nettavisene, det er stygge og store tall det er snakk om, men……

Som vi alle har sett så presenterer Nrk tallene fra nettsiden til Arcgis, det samme gjør restene av mediene i Norge, inkl tv2, Vg, Dagbladet osv osv. Men, er det de rette tallene ??

Foto: Printscreen Arcgis

Som dere ser på nettsiden til Arcgis så opperer dem med antall smittede / syke er 487 648 og antall døde er 22 030 – sålangt så vel. Men, det er ei nettside til, det er WHO ( Verdens helseorganisasjon ) som er underlagt FN, dem har ikke de tallene. WHO opperer med antall syke / smittede til å være 416 686 og antall døde 18 589 – grunnen til at jeg reagerte på dette, det var pga den store forskjellen det er på disse tallene, pluss at jeg som tvseer eller avisleser misliker å bli lurt. Det mest alvorlige med så store forskjeller på tallene er tilliten til mediene som presenterer disse tallene hver dag og flere ganger daglig, da bør folk kunne stole på at det dem blir fortalt er korrekt, og ikke konstruerte tall eller tall tatt fra lufta.

Så kjære medier, politikere, regjeringen og gjerne WHO, kan dere komme på banen å fortelle det norskefolk og meg, hvilken nettside og hvilke tall er de riktige ??

Følg meg ------------------>>>

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*