Sivert Krudtå 8. september 2019
Del På

I disse tider så begynner fornorskningskommisjonen sitt arbeid ledet av Dagfinn Høybråten. I denne sammenheng, så spurte en kamerat av meg som driver med slektsforskning og har sine aner langt tilbake i det som dengang het Stor Sverige, det inkl. Finland og deler av Finnmark, Sivert skal vi bli samer alle sammen nå ?? – Dette var egentlig et veldig godt spørsmål han kom med, det er nemlig det mange i Troms og Finnmark føler, vår familie – og slektshistorie skal omskrives til det som er mer politiskkorrekt, nemlig til å bli same.

Jeg vil påstå at Dagfinn Høybråten og medlemmene i kommisjonen er temmelig tøff som våger å ta denne jobben. Det er meget stor sjanse for at dem kommer til å forfalske familie – og slektshistorien til tusenvis av mennesker i Troms og Finnmark. Er det bedre enn fornorskningspolitikken som engang var ? Er det meningen at dagens nordmenn skal føle skam for noe som man ikke har noe med ? Mange som lever idag levde ikke engang når forskningen pågikk, er det dagens nordmenn sin feil ??

Foto: Laila Lanes / Nrk

Man kan sikkert diskutere om fornorskningen var rett eller ikke i det vide og brede, men for å leve i dagens Norge må man kunne norsk, noe annet er umulig, samisk skulle aldri vært tillatt likestilt med norsk. Grunnen er enkel, det åpner for at mennesker kan holde barn borte fra skolen slik at disse ungene kun lærer seg samisk og får ellers også manglende skolegang. Dette skjer ja, det er fordi en del av reindriftssamene anser deres språk og kultur som mye viktigere enn det å gå skole og få seg utdannelse, er opplest og vedtatt at en av ungene skal overta reindrifta etter foreldrene, noe annet er utenkelig.

Det som er problemet i denne saken er at man fra myndighetenes side har gjort det å være same til noe flott, fint osv osv, og man må på død og liv ha et urfolk i Norge som ikke er urfolk, hele politikken er basert på mye myter, synsinger og muntlige fortellinger som ikke kan dokumenteres, da blir folk satt i en bås dem ikke hører hjemme i. Det er også et overgrep mot den enkelte.

Hva kan dokumenteres i dagens Norge om hver enkelt er same eller annen bakgrunn ? Siden det å være same er et levesett og språk, men ikke eget land, så blir det vanskelig å dokumentere. Det at man også bruker språk ( samisk ) som kriterium for å være same gjør at man med stor sikkerhet kan si at mange får feil bakgrunn. Går man inn i folketellingene for 1801, 1865, 1875 og 1900 så er det egen kolonne for etnisitet og språk, men husk. Dem noterte ned under språk hva dem TRODDE hvilken språk folk snakket, man hadde ikke kunnskap om å skille på samisk og finsk f.eks eller andre dialekter i Finland, man antok og trodde. Dette har medført at de aller aller fleste i Finnmark og Troms har fått feil familie – og slektsbakgrunn. Dem tok ikke engang med i regnestykket antall mennesker som kom fra grenseområdet mellom Sverige og Finland, Tornedalen. Og det kom også folk fra Russland og det kom folk fra grenseområdet mellom Russland og Finland, idag heter det Karelen. Nå vil sikkert noen påstå at de kan være samer, ja det kan dem sikkert også være, men det vet vi ingenting om. Det vi kan si, dem kom fra Finland, Sverige, Karelen eller Russland, men hvilket språk dem snakket vet vi ingenting om. Når man ikke kan si noe mer enn dette, så blir det feil å putte folk inn i kategorien same for at det er så fint og flott. Enn hvis dem ikke levde et nomadeliv ( samisk levesett ) ?

Det vi også kan si om språk kunnskapen på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet er at en og samme person, familie osv kunne skifte etnisitet / bakgrunn fra den ene folketellingen til den andre, ergo så var denne kunnskapen meget begrenset.

Siden det er så vanskelig å fastslå om hvilken slektshistorie hvert enkelt menneske har, så burde aldri denne kommisjonen aldri blitt oppnevnt, er meget stor sjanse for at man begår en stor urett mot mennesker som lever idag, og som kjent er det å gjennta historien er ikke bestandig like lurt.

Følg meg ------------------>>>

1 thought on “Skal vi alle bli samer nå ?

  1. FORSØKT Å GJØRE MEG TIL SAME
    Dette oppdaget jeg i fjor da jeg hadde en ordveksling med endel individer som visst nok må være samiske. Det ble spørsmål om hvor jeg kommer fra, og når jeg sa at jeg kommer fra Sør-Senja i Troms hette det med en gang at «du kommer jo fra Sameland». Jeg protesterte selvsagt, og sa som sant var at jeg ikke så en eneste same før jeg var over 20 år gammel. Da så jeg samer i Tromsø da jeg var en tur der. Ingen i min familie eller slekt kunne samisk, men de fleste så samer når de var på vårfiske Finnmark. Allikevel var disse folka på Facebook så frekke at de sier at jeg har hjemstavn i Sameland !

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*