Sivert Krudtå 16. oktober 2019
Del På

Hva skal Nato bruke Russland som skremmebilde og fiende når Nato selv er sin egen største fiende ??

I disse dager er det meget stor uenighet internt i Nato, spesielt mellom USA og Tyrkia etter at Tykia gikk invaderte Syria etter USA trakk sin styrker ut for å bombe kurderne tilbake til steinalderen. Trump har også truet med å drepe Tyrkia`s økonomi pga dette, så tonen mellom natolandene er annet en god.

Forholdet mellom Tyrkia og de fleste andre Natoland er også veldig dårlig, spesielt land som også er medlem av EU som Tyskland og Frankrike, som har stoppet all våpeneksport til Tyrkia. Noe også Norge også har gjort. I tillegg har USA innført sanksjoner mot Tyrkia.

Kan lese idag på Vgnett at VG legger skylda på Putin for denne splittelsen innen Nato, Russland og Putin har null med dette å gjøre i det hele tatt, det er utelukkende Nato som har forandret seg, spesielt de siste 4-5 år. Fra perioden med Anders Fogh Rasmussen som generalsekretær og inn i fortsettelsen med Jens Stoltenberg som generalsekretær,- Nato har gått fra å være en forsvarsallianse til å bli en aggressiv militærmakt og hvor det å bruke politiskpropaganda på internett er en del av dette, i stor skala. Noen kaller dette for russofobia,- alt som er galt, så ser man kun en vei, det er mot Russland og Putin, er blitt nærmest psykiatrisk diagnose som inkluderer mani med paranoide trekk.

For å dokumentere min påstand om at Nato driver massivt med propaganda mot Russland er bare å vise til to nettsteder på FB, det er sidene til Integrity Initiative og Boycott Russia, begge drives av folk i ulike utenriksdepartementer rundt om i Natolandene.

Den store uenighetene internt i Nato kan Nato takke seg selv, dem har ikke fornyet seg siden 1949, da Nato ble dannet. Nato har ikke evnet å se verden med 2019 øyne, Nato ser verden fremdeles med øyne fra 1949, da må det gå galt i 2019. Nato er dømt til å bli oppløst, lide samme skjebne som Warzawapakten gjorde i sin tid, av den enkle grunn at Nato ikke lengre er rellevant i 2019, og er i ferd med å gå i oppløsning. Først og fremst av den grunn av indre – og store uenigheter og splittelser – men også pga at EU ser ikke på Nato som en del av deres forsvar, men at EU vil danne eget forsvar, noe bl.a Frankrike og Tyskland er pådrivere for. Dette begrunnes med at de ønsker at Europa skal bli mye mindre avhengig av USA og ha et mindre samarbeid over Alanteren enn det vi har hatt til nå.

Siden situasjonen er blitt som den er blitt i Nato, så kommer automatisk spørsmålet frem i dagen, hva gjør Norge ? Hvilken retning i sitt forsvarssamarbeid går Norge ?? Får vi i årene fremover en ny diskusjon om Norge skal gå inn som fullverdig medlem av EU ? Eller skal Norge danne forsvarssamarbeid mot Storbritania og USA ?

Foto: Googlesøk

Om Norge skulle vende seg mot USA og Storbritania da kan det ikke bli annet et rent forsvarssamarbeid, det vil i så fall være svært overraskende om så skjer, fordi vi har et mye mer tettere samarbeid med EU – både igjennom dagens EØS-avtale og igjennom samarbeid igjennom Nato på militærtsamarbeid, dette vil nok påvirke Norges valg av retning.

Det er for norskemedier å slutte å bruke Putin og Russland som fiendebilde, bruk heller Nato selv, noe som er mer riktig i dagens situasjon,- Nato er blitt sin egen største fiende, som aldri vil kunne bistå for å forsvare Norge om Norge skulle bli angrepet,- er ingen Natoland som er villige til å ofre sine egne soldater for å forsvare Norge som er en utkant i verden, og ikke er Natolandene militærtsett heller ikke stand til det – av den enkle grunn at dem har bygd ned sitt forsvar igjennom mange tiår. Så vil Russland ha Norge,- da er vi under Russisk styresett på langt under èn uke, uten at noen hverken kan eller vil forhindre at det skjer.

Følg meg ------------------>>>

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*