Sivert Krudtå 30. oktober 2019
Del På

Enten vi nordmenn liker det eller ei, Norge kan bli tvunget til å bli fullt medlem av EU innen få år.

Europa står foran et veiskille, det gjelder forsvarspolitikken. Som de fleste har registrert så er det stor uenighet internt i Nato. Ikke bare mellom USA og Europa, men det er faktisk flere og flere EU land som nå tar til ordet for en egen EU hær, EU ønsker at Europa skal klare seg helt uten USA innen forsvarssektoren.

Foto: GoogleSøk

Nå som både Frankrike og Tyskland nå jobber meget aktivt for å få dannet EU-hæren, da melder spørsmålet med en gang seg – hva gjør Norge den dagen Nato faller fra hverandre ? Går Norge inn som fullt medlem av EU eller vender Norge seg mot Storbritania og USA ??

Nå er det ikke bare forsvarspolitikken som kan føre Norge inn i EU, det kan fiskeripolitikken i aller høyeste grad også gjøre – nøkkelord i denne sammenheng er videreforedling og krabbekvoter.

Norge forvalter meget lukrative krabberessurser som EU er på jakt etter og vil være i førersetet når det gjelder forvaltningen av – dette gjelder både snøkrabben og kongekrabben. Nå seiler det opp til ny krabbekrig med EU, er selvfølgelig angående hvem som har retten til å fiske snøkrabbe i Svalbardsonen, som er meget lukrative kvoter. EU har utstedt 20 lisenser for fiske av snøkrabbe rundt Svalbard, noe som er i strid med tidligere dommer avsagt av høyesterett i Norge.

EU vet utmerket hvor viktig krabberesursene er for Norge, disse ressursene er så viktig at Norge ikke har råd til å tape forvaltningen av disse ressursene, hverken ressursmessig eller økonomisk. Taper Norge denne konflikten med EU, det vil være en økonomisk katastrofe for fiskerne, også for bediftene som eksporterer krabbene.

EU har ikke tildelt disse 20 lisensene for ingenting – EU vil ha saken inn for EU / EFTA domstolen, ikke inn for Norges høyesterett en gang til. Taper Norge saken, da kan snart også spørsmålet om forvaltningen av øvrige fiskeressurser langs Norskekysten melde seg – EU vil gjerne forvalte disse også. Mister Norge retten til å forvalte sjømatkvotene, da kan man spørre seg om hvor mye verdt EØS-avtalen er verdt for Norge – kanskje bør Norge si opp EØS-avtalen før dette blir saker for EU / EFTA-domstolen ?? Eller bør Norge nå for allvor vurdere på nytt å bli medlem av EU ?? Det er jo trossalt noe som heter, hvis du ikke klare å slå dem, så er det bedre å bli med på laget,- eller ?

Nå er det ikke bare negativt for Norge å bli fullt medlem av EU, men det vil ha sine utfordringer spesielt for norsk næringsliv -. vi er pr dags dato og har alltid vært en råvare leverandør til både EU, Asia og til Russland, da må dette endres på – Norge må bli et land som eksporterer ferdige produkter. Er norsk næringsliv klar for å kunne klare dette ? Det vi vet er at innenfor sjømatnæringen vil dette bli en stor utfordring for Norge, vi har ikke tradisjoner for å produsere ferdige sjømatprodukter, mye av den enkle grunn at vi har pr idag store toll – og avgiftssatser på slike produkter til EU, så dette å produsere ferdige sjømatprodukter har vært et ikketema i Norge siden vi inngikk EØS-avtalen tilbake til 1992. Kanskje vil et medlemskap skape en ny æra innen norsk fiskeripolitikk ?? Eller vil EU overta alt av forvaltning, slik at kvotene i fremtiden kommer fra Brûssel, og ikke fra Oslo ?? – vel og merke, hvis norske båter er store nok og klarer seg i konkuransen med de enormt store fabrikktrålerne i fra Spania, Portugal osv, det er forutsetningen.

Uansett om man er for eller mot EU-medlemskap, så vil Norge om ikke altfor lang tid stå ovenfor noen utfordrende valg, nemlig vårt forhold til EU på den ene siden og Storbritania / USA på den andre siden, så fremt at Storbritania forlater EU – noe som ikke ser helt enkelt ut. Problemene i Nato alene kan tvinge Norge og den norske – regjering og storting til å ta opp EU-medlemskap i nær fremtid, enten dem vil eller ikke – av den enkle grunn at Norge må ha gode og nære samarbeidsparter innenfor forsvars – og sikkerhetspolitikken, noe Nato har bidratt tildels med i alle år siden 1948, men som pr idag minner mer om en angrepspakt enn en forsvarsallianse,- noe som ikke tjener Norge i det hele tatt, siden vi er avhengig av et godt og nært forhold til vår nabo i øst, nemlig Russland.

Så, hvilken vei tar Norge inn i fremtiden ??

Følg meg ------------------>>>

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*