Sivert Krudtå 20. april 2020
Del På

Norge er i aller høyeste grad en del av EU-systemet, enten vi vil eller ei. En viktig del for Norge og EU er Schengen-samarbeidet. Schengen-samarbeidet regulerer grensepasseringer og passfrihet mellom landene. Men nå som koronaviruset herjer i Europa og i resten av verden, så ligger Schengen-samarbeidet nede med brukket rygg, veldig bra vil nok mange si.

Foto: Sivert Krudtå

Vi vet at det er stor motstand mot alt som har med EU å gjøre i Norge, også i mange andre europeiske land. En ting som jeg synes absolutt er legitimt å spørre seg om i disse koronatider, slik Schengen-samarbeidet skal fungere og fungerte før koronatiden oppstod, er det virkelig lurt å ha så liten kontroll på grensene mellom land i Europa ???

Slik schengen-samarbeidet er lagt opp, så er hensikten at vi mennesker ikke skal trenge å ha pass med oss på reise mellom schengenlandene bl.a, men det betyr også samtidig at ingen av landene som er med i schengen-samarbeidet har kontroll på hvem som er i hvert land til ei hver tid, null kontroll. Schengen-samarbeidet forutsetter i veldig stor grad at vi mennesker både er lovlydige borgere og ikke drar smitte med oss mellom landene, slik som skituristene som kom fra Italia og Østerrike til Norge – det var starten på koronasmitten i Norge. Men siden Norge er en del av Schengen, så kunne disse reise fritt til både Italia og Østerrike å dra smitte med seg hjem, uten at norskemyndigheter hadde noe kontroll ved det – som vi alle vet i dag, så endte den manglende kontrollen med hvem som reiste hvor meget dårlig for oss her i Norge.

En annen side ved schengen-samarbeidet som jeg synes er en stor svakhet, det er i forhold til å forhindre at folk med kriminelle hensikter kan passere grensene mellom landene helt fritt og uforstyrret – noe dem kan i dag. Vi har sett store terrorhandlinger begått både i UK, Spania, Frankrike, Belgia osv opptil flere ganger, spesielt har London i UK, Paris i Frankrike og Brüssel i Belgia vært hardt rammet. Disse terrorhandlingene har vært umulig for politiet å forhindre, dem har ikke de verktøyene som dem hadde før, nemlig kontroll med hvem som reiser inn og ut landet – siden det overhode ikke er passkontroll ved grensene, så kan terrorister og dem som vil smugle narkotika fra et land til et annet, dem har pr idag fritt leide og kan opperere helt fritt innen hele EU / EØS området, nettopp av den grunn at det er ingen som kontrollerer hvem som kommer inn og reiser ut av de ulike land. Eneste grensekontrollen Norge har, er på grensa mot Sverige og Finland for å forhindre smugling av alkohol og tobakksvarer – ellers ingen kontroll i det hele tatt.

Nå er Norge schengens ytterpunkt mot Russland, så der er det selvfølgelig både passkontroll og kontroll av at man har gyldig visum.

Som vi nå har sett i gjennom vel 1 mnd ned strenge tiltak i forhold til smitten av koronnaviruset i Norge, så forstår vi at det i fremtiden vil komme et mye verre virus, og et virus som vil ta livet av enda flere mennesker i både Norge, Europa og i verden enn dette koronaviruset og antall mennesker som Spanskesyken tok livet av i mellom 1918 og 1920 ( mellom 50 og 100 millioner mennesker ). Dette vet vi, så den saken er grei. Samtidig som vi vet det vil komme, og vi vet at å begrense menneskers bevegelsesfrihet noe, har veldig stor innvirkning på spredning av virus i et samfunn, og for små kommuner og byer uten sykehus, så har slikt tiltak hatt stor innvirkning på spredningen av viruset i Norge, er fortsatt enda over 100 kommuner som ikke har fått påvisst smitte i sin kommune, utmerket.

Nå har jeg trukket frem to sider ved schengen som er tvilsom, både i forhold til å bekjempe kriminalitet som terror / narkotika og for å forhindre smitte av farlige og dødelige virus som smitter lett mellom mennesker, så er vel ikke måten schengen-samarbeidet er på idag så veldig lurt å gjennoppta etter krisen vi nå har med spredningen av Koronaviruset i hele verden og hvor titusener av mennesker dør og millioner blir syke ?? Er kanskje lurt å endre på nå hvordan schengen skal være inn i fremtiden og ikke basere schengen på en ekstrem naivitet i forhold til hvor lovlydig vi mennesker er og at vi ikke drar med oss ting som virus uvitende fra et land til et annet, eller skal vi fortsette med denne ekstreme formen for naivitet ??

Følg meg ------------------>>>

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*