Sivert Krudtå 28. mai 2020
Del På

Hendelsen 22. juli 2011 var først og fremst ei kriminellhandling, som kjapt samme dag ble definert som ei terrorhandling. La oss dvele litt med spørsmålet om det er lurt å sette opp et minnesmerke på kaia hvor båten ut til Utøya går fra. Hva er det politikerne vil med et minnesmerke ? Har politikerne og norske myndigheter noen innflytelse på hva dette stedet vil bli brukt til ?? Tvilsomt.

Foto: Sivert Krudtå

Det som er viktig i denne sammenheng er å være klarover hva man har med å gjøre av en ideologi som Breivik står for. I alle år etter 2. verdenskrig så har myndighetene i både Østerrike og Tyskland gjort det som står i deres makt for å utrydde samlingssteder for nynazister, senest i 2016 så måtte Østerriske myndigheter rive barndomshjemme til Hitler – av den enkle grunn at huset ble samlingsted for nynazister, en ideologi som Breivik forfekter.

Det er to ting man gjør om man setter opp et minnesmerke over den kriminellehandling som Breivik utførte, det for det første at man vært år i årene fremover dyrker offerrollen etter ei kriminellhandling og i tillegg så får Breivik på ny mer oppmerksomhet. Dette kan medføre at ungdommer som sliter med selvbildet / selvtilliten får et påskudd for å oppsøke slike høyreekstrememiljøer på internett. Det man også risikerer at handlingen får enda mer oppmerksomhet noe som gjør at faren for at ei lignende handling skjer, man bare et annet sted i verden. Det har i årene etter 22.juli ved flere anledninger blitt dokumentert at kriminellehandlinger som er deffinert som terrorhandlinger har blit ved flere anledninger har blitt kopiert og gjentatt flere ganger – dette beviser at terrorhandlinger er smittsomt.

Nå er det ikke bare terrorhandlinger som er smittsomt, all type voldskriminalitet er smittsomt, og den type kriminalitet gjentas og gjentas. Det er derfor politiet aldri vil klare å få slutt på voldtekter, drap, partnerdrap, sjalusidrap, vold mot kvinner, vold mot barn osv osv osv – fordi det vil alltid være noen som tiltrekkes av slike handlinger, men terrorhandlinger skiller seg litt ut. Terrorhandlinger består av voldsom voldskriminalitet sammenblandet meg politiskideologi, noe som gjør terrorhandlinger ekstremt farlige og som tiltrekker seg enda mer ungemennesker.

Det har enda ikke blitt utredet konsekvensene av å sette opp et slikt minnesmerke – det har ikke vært diskutert engang hvilke uønskede konsekvenser dette kan få – det kan faktisk bli norges første monument som blir både samlingsted for dem som sympatiserer med Breivik og bli samlingsted for nynazister i Norge og fra Europa – vi må ikke glemme, Breivik har mange som sympatiserer med han ute i Europa, dem vil snart ta dette minnesmerke som et årslig samlingsted for å hylle handlingene og dyrke sin ideologi. Er det dette våre politikere og regjering ønsker ?? I så fall bør dem gå noen ekstra runder med seg selv – det er ikke for ingenting at både myndighetene i Østerrike og Tyskland gjør som dem gjør mot det nynazistiskemiljøene i disse landene.

Følg meg ------------------>>>

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*