Sivert Krudtå 4. juni 2020
Del På

Egentlig så burde ikke undertegnede bli overrasket, men jeg ble det likevel. Helga Pedersen og holdningene fra tidligere Finnmark Ap fornekter seg ikke, nemlig å drive med splitt og hersk intert i tidligere Finnmark fylke – selvfølgelig måtte det være folk fra Alta og H.Fest som ble brukt som skyteskive for problemene fiskerne måtte slite med i Øst-Finnmark.

Det er helt legitimt av Helga Pedersen å være uenig med regjeringen i forvaltningen av kongekrabben, men å halvparten av befolkningen i Finnmark som skyteskive i sin argumentasjon burde hun holde seg for god for. I hennes argumentasjon så bruker hun argumentet at i Vest-Finnmark er det fritt fiske, forsåvidt riktig – men det er utrydningsfiske av kongekrabbe i Vest-Finnmark, det er krabbe som ikke er lov å levere til mottak for salg, den krabben skal destrueres. Dette er minimum av kunnskap Helga Pedersen burde vite når hun alt skal bruke fiskerne og andre folk i Vest-Finnmark i sin argumentasjon. All type fangst som har som målsetning å utrydde en art, da kan ikke fangsten leveres til et mottak eller selges på annen måte, da skal arten destrueres – så enkelt er det.

Foto: Googlesøk

Ved å sikre at fiskerne fra Vest-Finnmark også får ta del i fisket etter kongekrabbe på liklinje med fiskerne fra Øst-Finnmark, da blir fiskerne i hele gamle Finnmark fylke likestillt, det er kanskje på tide ?? Det er rett og slett uverdig at fiskere som er bosatt og tilhører Alta og Hammerfest kommune skal måtte melde flytting for å kunne få tildelt ei kvote og kan levere sin fangst på mottak på liklinje med fiskerne i Øst-Finnmark – så Helga Pedersen ( AP ) mener tydeligvis at det skal være to sett med regler for fiskerne i ett og samme fylke.

Det er også meget påfallende hvor misunnelsen skinner i gjennom fra Helga Pedersen når det kommer til byggingen av nytt sykehus i Vest-Finnmark og mot universitet i Alta – mener virkelig Helga Pedersen at Vest-Finnmark ikke skal ha sykehus i det hele og store og at befolkningen i Vest-Finnmark skal være » gissel » i hennes og tidligere Finnmark Ap sin misunnelse mot at folketallet i Alta vokser som den eneste kommunen i tidligere Finnmark fylke ??

Det er tydelig at Helga Pedersen ikke kjenner til problemene innen fiskerinæringen i Finnmark sin historie tilbake til slutten av 1960-tallet og begynnelsen på 1970-tallet – tidligere eierne av de fiskebrukene som er konkurs og lagt ned for masser av årsiden, dem kan faktisk takke seg selv for sine prioriteringer. For å si det rett ut, dem solgte sine egne » verktøy «, ergo fikk dem ikke levranser av fisk til motakene – Er det så å forstå at befolkningen i Alta og H.Fest skal brukes i argumentasjonen for å opprettholde ei bosetningsmønster i Finnmark som i flere tiår har gått en vei, nemlig mot at folk vil flytte fra kysten og mot Alta, dette er en prosess som hverken Ap eller Helga Pedersen kan påvirke, dette er noe folk i tidligere Finnmark fylke selv ønsker og vil.

Tidligere Finnmark fylke har hatt problemer i mange tiår med folketallet som har vært synkende – er det så å forstå at tidligere Finnmark Ap ikke ønsker at folk skal bosette seg i Finnmark siden dem tydeligvis ikke klarer å la være å drive med en splitt og hersk argumentasjon mot befolkningen i Alta og H.Fest. Jeg i min naivitet trodde at politikerne i tidligere Finnmark Ap stod for likebehandling av mennesker i Norge, solidaritet og at dem var sosialdemokrater i kropp og sjel, jeg har visst tatt feil – denne politikken strekker seg tydeligvis ikke lengre enn til at straks noen er uenig, så brukes befolkningen som skyteskive i en splitt og hersk argumentasjon som ikke fremstår som særlig sjarmerende. Heller tvert imot.

Kanskje er det påtide at Helga Pedersen og resten av politikerne i fra tidligere Finnmark Ap begynner å forstå hvorfor største parten av befolkningen i Alta var for å slå sammen Finnmark og Troms fylker ?? – Jeg kan prøve meg på ei forklaring, som burde gi dem innsikt og forstå enkle mekanismer. Når ei befolkning over tid, mange år faktisk blir brukt kynisk og rått i en argumentasjon for å opprettholde arbeidsplasser og sysselsetting i andre kommuner enn i sin egen, en dag får denne befolkningen nok og vender ryggen til resten av fylket – det er det som har skjedd i Alta, derfor har befolkningen i Alta mye mer tilfelles med folk i Troms / Tromsø enn med befolkningen i gamle Finnmark fylke. Hvor mange år til skal Helga Pedersen og de øvrige politikerne fra gamle Finnmark fylke fortsette å bruke, eller la meg si misbruke befolkningen i Alta og nå også i H.Fest i sin argumentasjon mot en politikk som ble startet av tidligere partileder av Ap Gro H. Brundtland ?? Det var Brundland som partileder som stod på torget i Kirkenes og proklamerte at Kirkenes og Alta skal være vekstsentre i Finnmark for fremtiden. Er det befolkningen i Alta og H.Fest sin feil og som skal tas for dette hver gang det skjer noen endringer i politikken fra regjeringen ??

Om ikke Helga Pedersen og resten av politikerne i fra gamle Finnmark Ap ikke har forstått retningen på norges utenriks – og sikkerhetspolitikk, da er Øst-Finnmark i aller høyeste grad ei skyteskive, nemlig skal brukes av Nato for å bedrive overvåkning av Russland og overvåke personer som ikke deler norges offisielle politiske holdninger til Nato og EU – dette skal landområdene i Øst-Finnmark brukes til, betyr at halve dagens Finnmark i fremtiden ikke blir å regne med i bosetningsmønsteret i Norge.

Det er meget merkelig argumentasjon som Helga Pedersen legger for dagen for å ramme fiskerne i Alta og H.Fest. Hun mener tydeligvis at fiskerne i Alta og H.Fest skal ikke få delta i kongekrabbefisket på liklinje med fiskerne i Øst-Finnmark, fordi Frp har valgkamper gått ut å lovet sykehus med akuttfunksjoner og fødeavdeling i Alta ved flere valg. Kan du kjære Helga Pedersen forklare meg, hva har forvaltningspolitikken av kongekrabbe og kongekrabbefisket med sykehus og helsetjenester å gjøre ?? Og, kan du Helga Pedersen fortelle meg en annen ting, hva har kongekrabbefisket med Melkøya utenfor H.Fest å gjøre ?? Kan dere ikke som tilhører gamle Finnmark Ap og som er bosatt i Øst-Finnmark, kan dere ikke begynne å se på Alta og H.Fest som to motorer i Finnmark som viktigte byer og heller se til at disse byene fortsetter å vokse også i fremtiden slik at Finnmark sin del av det nye fylket blir større og sterkere enn istedenfor å hele tiden motarbeide og bruke befolkningen i disse to byene som et argument mot èn eller annen sak ?? Omtrent som at Alta og H.Fest er byer som består av motstandere av Øst-Finnmark, får nesten følelsen av at Alta og H.Fest ligger i tidligere Sovjetuinonen som utelukkende består av kommunister som må unngås for en hver pris, helst isoleres fra resten av Finnmark.

Avslutningsvis så lurer jeg på èn ting til Helga Pedersen, hva er det du vil med denne splitt og hersk argumentasjonen din ?? Vil du ikke at Finnmark skal bestå av befolkning som jobber sammen og er stort sett enige ? Hva tror du at du oppnår med denne måten å argumentere på ?? Tror du befolkningen i Alta blir mer positive til å reetablere Finnmark som eget fylke ? Tror du befolkningen i Alta blir mer positiv til å la Vadsø bli fylkeshovedstad igjen og » styrt » derfra ?? Som sagt, det kan være smart, av og til ihvertfall å tenke på, » man biter ikke hånden som gir en mat » – men det mener jeg, ikke alltid lurt å bruke befolkningen i en eller flere byer som argument mot et eller annet, da kan det hende at resultatet blir helt motsatt – kanskje er det det som er i ferd med å skje i hele Øst-Finnmark ???

Følg meg ------------------>>>

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*