Sivert Krudtå 6. juni 2020
Del På

På sist onsdag den 03.06.2020 så gikk det et stort kvikkleireras på Kråknes utenfor Talvik i Alta kommune – det var enorme masser som flyttet på seg og 8 bygninger gikk med i raset. Nå er det en velkjent sak at det er veldig mye kvikkleire i dette området, så at det kom et stort ras burde strengtatt ikke overraske noen. Når man i Talvik ikke kan begrave sine avdøde på kirkegården uten at dem flyter opp igjen når våren kommer, da burde man vite at i denne bygda er det ekstremt mye leire – noe de som jobber som gravere på kirkegårdene i Alta har fått smertelig erfare mange ganger. Både på Talvik – og Kåfjord kirkegård.

Foto: Sivert Krudtå

Natt til 05.06.2020, bare litt over 1 døgn etter raset sist onsdag, så har det inatt gått et nytt leirras, da forsvant store deler av gamle E6 ut i sjøen. Dette beviser med all tydelighet at det er veldig ustabile leirmasser i dette området, spesielt er det veldig mye leirmasser i Talvik hvor det bor 7-800 mennesker – skulle det gå et ras der, vil det være en katastrofe.

Nå er det ikke mange år siden nye E6 vest for Alta ble åpnet og tatt i bruk, noe vi idag kan være meget glad for – hvis ikke hadde folk fra Alta ikke kunnet kjørt sydover forbi Talvik og folk i Talvik ville ikke kommet seg på jobb inne i Alta. Den gang veien ble utbedret og bygd igjennom Talvik når den nye E6 kom, så har jeg blitt tipset om fra en ansatt ved skolen i Talvik om at skolen flyttet på seg når dem utbedret veien i gjennom Talvik – dette viser med all tydelighet at leirmassene i Talvik er veldig utstabile og at dem kan rase ut når som helst – spørsmålet er vel heller om når det raser ut, ikke om det raser ut. Alta kommune sammen med NVE bør ta grep og se nærmere på Talvik og i områdene rundt, bl.a i Melsvik – dette er områder hvor det er enda større fare for ras, enn det er der raset gikk denne gang.

Foto: Sivert Krudtå
Følg meg ------------------>>>

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*