Sivert Krudtå 2. juli 2020
Del På

Når vi ser på tallene for Coronasmitten i Sverige og USA, så kan ikke EU / EØS-landene, resten av europa, afrika og Asia åpne grensen mot Sverige og USA – det vil være å gamble med folks liv og helse, spesielt de eldre på sykehjemmene. Man vil ikke klare å forhindre spredning til sykehjemmene og sykehusene.

Den 31.05.20 så var det totale antall smittede i Sverige 37542. Det betyr at fra man begynnte å registrere antall smittede den 15.02.20 til 31.05.20 så hadde antallet som var blitt smittet i Sverige blitt 37542, det er på vel 3 mnd – fra en 31.05.20 til 02.07.20, altså på vel 1 mnd, så har tallet steget fra 37 542 til 70 639, Sverige begynner å nærme seg ei fordobling av antall smittede hver mnd nå. Fortsetter spredningen i Sverige som i dag frem mot jul, så vil over 420 000 svensker vært eller er smittet av koronaviruset – kurven i Sverige for antallet smittede stiger enda veldig sterkt.

Foto: Printscreen

Når man ser på tallene for Sverige, så er det ingenting som tyder på at smittespredningen vil stoppe opp for jul, kanskje ikke for om 1 år eller så. De eneste tallene som har gått sterkt ned i Sverige, det er den prosentvise antallet som dør av korona i Sverige, der har tallet gått veldig sterkt ned – men spredningen av smitten i Sverige stiger veldig enda. Det er det som er skummelt for nabolandene og befolkningen i nabolandene, og det er jo derfor ingen land kan eller bør ikke åpne sine grenser mot Sverige. Det er å gamble med befolkningen i sitt eget land. Den svenske regjeringen burde stengt ned hele Sverige i minimum 2 måneder, dette ville hjulpet på spredningen av viruset, men dagens råd og forskrifter vil ikke hjelpe noe som helst, heller tvert imot. Rundt 01.08 vil Sverige ha passert over 140 000 smittede allerede, det blir en fordobling av tallene idag.

Ser man på tallene som Aftonbladet har publisert idag, så behandler dem i Sverige enda 2444 under intensivbehandling og antallet som dør hver dag ligger stabilt på rundt 30 -50. 41 døde fra igår til idag – dette er tall Norge aldri har vært i nærheten av. På det meste hadde Norge 10-12 døde på en dag, men spredningen i Norge har aldri vært i nærheten av de tallene som er i Sverige. I Nord Norge har det nesten ikke vært smitte og dødsfall. Pr 02.07.20 så er det ikke noen smittede i Nord-Norge i det hele tatt, mens det i Nord Sverige er ukontrollert spredning av korona, som i resten av Sverige.

Foto: Printscreen Aftonbladet

Tallene for USA også er skremmende – det er ei enorm spredning av viruset i USA. Den 31.05.2020 så hadde 1 819792 personer enten vært smittet eller er smittet i USA, tallene pr. 02.07.2020 så er 2 781085 personer enten vært smittet eller er smittet i USA. Enda har ikke president Trump foretatt seg noe, eneste som irriterer presidenten er at folk blir testet og registrert, det ødelegger for valgkampen hans frem mot valget i november. Helt hårreisende tankesett fra en president. Det som også er skremmende med tallene fra USA er at den prosentvise dødeligheten ligger noenlunde stabilt, og har gjort det lenge, selv om tallet har gått noe ned siden 31.05, så er det likevel ikke nok til å forhindre at folk dør stort antall i USA. Pr. 02.07.20 så er den prosentvise dødeligheten i USA på 4,7 %.

Nå har folkehelsemyndigheten i Sverige kommet med noen foreskrifter som gjelder utelivsbransjen – dette vil aldri være nok til å stoppe spredningen av koronaviruset i Sverige – hele landet må fysisk stenges ned i minimum 2 mnd, da vil spredningen begynne å stoppe opp, men selv da vil det være mye spredning i Sverige. Så det å tro at grensen mot Sverige og USA kan åpnes i 2020, det er litt vel naivt – tenker vi sier våren / sommeren 2021.

Foto: Sivert Krudtå

Følg meg ------------------>>>

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*