Sivert Krudtå 25. august 2020
Del På

Det er mange i Norge som er skeptiske til de tradisjonelle mediene, og mange vil hevde det er med god grunn – jeg tilhører dem som er skeptiske ja, fordi det er mye bevisst politikk og en bevisst vinkling på nyhetene i mediene, i tillegg har ikke den vanlige Ola og Kari Nordmann mulighet til å kontrollere innholdet i nyhetene.

Både kontrollen av hva som er Fake News og ikke avgjøres og kontrolleres av dem samme mediene som presenterer oss for nyhetene, nemlig den såkalte mainstream mediene. Faktisk.no eies av Mainstream media i Norge. Ergo er Kari og Ola Nordmann fratatt muligheten å kontrollere at nyhetene man blir presentert for er ekte. Selv norges nyhetsbyrå ( NTB ) sine nyheter har ikke vanlige folk i Norge tilgang til, dem selger sine nyheter til mainstream media, som igjen tar klekkelig betalt fra dem som vil lese nyhetene, men hvem kontrollerer at dette er ekte nyheter og ikke konstruerte nyheter på et eller annet kontor hos NTB ?? Såvidt meg bekjent er det ingen – så her er det store muligheter for dem som vil villede leserne eller som vil konstruere nyheter eller for den del legge inn mye politikk i nyhetene ved å vinkle dem på spesiell måte. Noe som gjøres når det er krig i bestemt områder av verden og når det spenninger mellom land og forholdet ikke er så godt som det bør være.

Foto: Sivert Krudtå

Når det gjelder nyhetene i Norge må vi leve med at vi må stole på det vi blir servert er riktig, av den grunn at vi ikke har mulighet å ettergå om det er sant eller ikke – dette er faktisk sant om mediene eller politikerne misliker det eller ei, god grobunn for konspirasjonsteorier og enda større skepsis til norskemedier – med god grunn. Norskemedier hadde vært tjent med at deres nyheter kan ettergås og kontrolleres av Ola og Kari Nordmann. Så enten bør faktisk.no drives av andre og helt nøytrale aktører som har til oppgave å ettergå nyhetene som det norskefolk blir presentert for eller så bør NTB få denne oppgaven og at alle nyheter som kommer fra NTB ligger åpent ute. På denne måten kan nordmenn kontrollere om det som nyhetene presenterer er de samme som blir lagt ut på NTB sin nettside, og som faktisk.no i tillegg har fullt innsyn i, slik at evt politiskeføringer i nyhetene er luket bort og at nyhetene er faktiske nyheter, og ikke konstruerte nyheter.

Når det kommer til internasjonale saker og utenriksnyheter har vi litt større utvalg og større muligheter å ettergå nyhetene. Vi har de største nyhetsbyråene i verden som vi kan bruke, nemlig Reuters, Assosiated press og Itar-tass – dette er nyhetsbyråer man bør bruke når det kommer til utenriksnyheter og når det skjer større hendelser i verden, da får man mulighetene å ettergå om medienes nyheter stemmer via disse byråene, og det gratis og er åpen for alle å bruke 24/7.

Jeg vil anbefale at dere bruker disse 3 nyhetsbyråene for internasjonale nyheter, spesielt når dere er i tvil om det dere leser i norskemedier om hendelser i utlandet, spesielt i forholdet mellom Russland, Hviterussland & Kina inn mot vesten – på dette området er skrevet mye rart og mye er direkte konstruerte saker og konstruerte nyheter. Derfor etterlyser jeg nemlig en mulighet å ettergå nyhetene som vi nordmenn blir presentert for igjennom norskemedier.

En annen fallgruve som vi nordmenn lett kan gå i, nemlig det å ta det faktisk.no presenterer som en sannhet eller som dem presenterer som ikke fake news osv – vær skeptisk, dem har også sin agenda, nemlig den samme agenda som Mainstream media har – nemlig eneretten på hva som skal defineres som fake news og ikke fake news. Og alltid ha i bakhodet at Norge er medlem av Nato og inne i EU-sværen, dette påvirker også hvordan nyhetene presenteres og hvordan de skrives – ekstremt viktig å være oppmerksom på dette. Er politikk i en vær utenriksnyhet, hverken mer eller mindre.

Følg meg ------------------>>>

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*