Sivert Krudtå 26. august 2020
Del På

Ja, dere leste riktig – Èn finnmarking som er i mot at Finnmark blir eget fylke igjen. Hvorfor ? Det skal jeg forklare. Er egentlig mange grunner som kan brukes til å argumentere for at Finnmark aldri blir eget fylke igjen, men jeg skal nøye meg med noen argumenter.

Når det gjelder utdannelse så ligger Finnmark nederst med den laveste utdannede befolkningen i Norge, vi har ekstremt lav kompetanse i befolkningen målt opp mot resten av Norge – dette betyr at Finnmark trenger hjelp for få opp kompetansen i befolknigen, da er Troms god å ha med universitetet i Tromsø og med campus Alta i spissen – barn i Finnmark har i gjennom mange år scoret lavest i Norge på de nasjonaleprøvene, og dette har ikke politikerne i Finnmark og tidligere Finnmark fylkeskommune aldri tatt tak i – om det skyldes manglende kompetanse på fylkesnivå eller på kommunenivå er ikke godt å si, men en årsak er det.

Foto: Sivert Krudtå ©

For to år siden var det en artikkel i Altaposten som visste at Alta kommune yter lovpålagte tjenester til 9 andre kommuner i Nord-Troms og Finnmark foruten sine egne tjenester, fordi kommunene klarer ikke yte disse tjenestene selv til sine innbyggere – dette er meget allvorlig. Når da Tana kommune som har Helga Pedersen ( AP ) som ordfører fra skoleåret 2021 – 2022 vil innføre samisk i skolen som obligatorisk når dette ikke er obligatorisk på nasjonaltnivå, da bruker man millioner av kroner på noe som ikke er lovpålagt – noe som igjen medfører at det igjen går utover lovpålagte oppgaver. Dette viser med all respekt å melde at Finnmark Ap ikke er egnet til å styre eget fylke i det hele tatt – og skulle Finnmark blir eget fylke igjen, så vil det fylket stå med budsjett som er mye mindre enn budsjettet til Alta kommune – hvordan i alle dager skal dette fylket kunne drive VGS ? Hvordan vedlikeholde veiene ? Drive forsvarlig tannhelse i fylket ?? osv osv.

Det som det ikke snakkes om er at i Finnmark bor det 1/3 av befolkningen i Troms og Finnmark – dette betyr, hvis Finnmark blir eget fylke så vil den samlede lånegjelda som Troms og Finnmark har deles på 2, samtidig blir budsjettet til Finnmark 1/3 av dagens budsjett, noe som betyr at Finnmark kommer ekstremt dårlig ut av en oppsplittelse enn hva Troms gjør – av den grunn at Troms beholder 2/3 av dagens budsjett pga folketallet og beholder 1/2 av den samlede lånegjelda som dagens Troms og Finnmark har – dette vil være en økonomisk katastrofe for Finnmark, dette vil også medføre at Finnmark aldri vil kunne tilby sine innbyggere samme kvalitet på tjenestene som resten av Norge. Dette vil medføre at folketallet går enda lengre ned og enda fortere ned, noe det gjør allerede.

Vedtaket i Tana kommunestyret vil etter min mening være en katastrofe for barna i Tana kommune. Disse barna skal forhåpentligvis gå videre på VGS og høyeskole eller universitet for å få seg en utdannelse, da er det viktigste dem har med seg fra barne – og ungdomsskolen er gode norskkunnskaper. Uten gode språkferdigheter i norsk når man bor i Norge, da er man handicapet, når da barna har fra barne – og ungdomsskolen fått beskjed om å fokusere på samisk og bli best mulig i samisk, da har kommunepolitikerne bommet stygt. Hadde vedtaket vært utformet slik at samisk var enten frivillig eller valgfag, da hadde det vært noe helt annet – når et språk går tilbake eller forsvinner, det betyr ikke annet enn at folk vil ikke bruke det og at det er så lite i bruk at det dør ut av seg selv – noe som er helt naturlig, dette skjer med mange språk vært eneste år i hele verden.

Det har aldri vært meningen at samisk skal overleve som eget språk, hverken i Norge eller i andre nordiske land. Årsaken er enkel – det har aldri vært lærere i Norge som formelt sett har utdannelse i lære bort samisk. Når barna ble sendt på internatskole på 1960-tallet, så var det ikke lærere som kunne samisk, så skulle de samiskebarna får seg skolegang, lære seg å regne og skrive, da var det ingen vei utenom å lære seg norsk og bruke norsk. Det hadde vært et stort overgrep fra den norskestat om disse barna ikke hadde lært seg norsk, de hadde blitt de største skoletaperne som Norge noengang hadde produsert. Disse barna hadde aldri lært seg å regne og ikke å skrive og lese, dem hadde også blitt helt handicapet i sosiale sammenhenger med andre barn og etterhvert sammen med andre voksne, så å kalle dette for fornorskning blir å beskrive dette som feil – det har aldri vært lærere som har kunnet undervise i samisk før de siste 10 år, så det AP i Tana gjør i regi av Finnmark Ap er å innføre ett språk som det aldri har vært grunnlag for i det hele tatt i Finnmark med den begunnelse at dem vil rette opp i fornorskningspolitikken, som er en begrunnelse det er all grunn til å stille seg tvilende til. Barna til reindrifsfamiliene på 1960-tallet hadde ikke annet valg enn å lære seg norsk, som alle andre i Norge – fordi det var ingen andre språk som lærerne kunne. Skal disse som er blitt godt voksne nå ha erstatning fordi lærerne ikke kunne samisk ?

Det spørsmålet som Finnmark Ap bør stille seg er, vil dem at Finnmark skal gå i samme retning som resten av Norge eller bli en isolert del av Norge som ikke forholder seg til at verden utvikles og går fremover som vi ikke være med på ? Hvis svaret er ja til det første og nei til det andre – javel, da får vi godta at Oslo er hovedstaden og at det er stortinget som vedtar sammenslåinger av kommuner og fylker og lovene i Norge. Hvis Finnmark Ap ikke kan godta at slik er det, så får dem si ifra om dette så vi kan få valgt politikere som er villig til å forholde seg til virkeligheta og som respekterer hvordan Norge styres, Finnmark kan ikke ha politikere som skal styre eget fylke uten å respektere hvordan norges styresett er, det er å vise forrakt mot norges styresett og mot det lille som er igjen av demokratiet.

Følg meg ------------------>>>

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*