Sivert Krudtå 1. september 2020
Del På

I disse koronatider så registrer mediene i søkk og kav og hver dag hvor mange som er smittet, døde osv osv – men, dem registrerer ikke og sier ikke noe om hvor mange er blitt friske av coronaviruset, men disse opplysningene finner man på ei nettside. Dette forteller folk mye mer, enn hvor mange som er døde, totalt meningsløst å registrere dødsfall, når man ikke dør av viruset – men av feberen. Voksne – og eldre mennesker tåler nemlig høyfeber mye dårligere enn barn, derfor er høy feber etter man blitt voksen veldig farlig også, uansett om man er 24 år eller 78 år.

Foto: Sivert Krudtå ©

Spesielt VG har rappotert daglig nå om tallene i Norge under pandemien, bra det – men antall døde kan dem droppe helt, totalt meningsløst. Siden ingen vet om de som er registrert døde er død av feberen som COVID19 gir eller om det er av feberen som en vanlig influensa også gir, da blir det totalt meningsløst å registrere dødsfall – men det som ville gitt folk en positiv opplevelse av å se tallene som er registrert, det er vise hvor mange er blitt friske og som har klart seg. Dette ville gitt folk en positiv følelse, og som kanskje også gitt folk en ny boost til å stå på videre og følge rådene som gis fra FHI og andre. Istedenfor å gi folk en positiv følelse, så serverer mediene død og ellendighet, som kan ta motet fra ett hvert menneske som ser på tallene, ikke rart at troverdigheten til mediene og myndigheten synker når man kùn får servert død og ellendighet, dag inn og dag ut i uke etter uke og måned etter måned – jeg anbefaler at dere kutter helt ut å bruke nettsiden til VG eller andre aviser, bruk heller en nettside som gir dere en positiv opplevelse når dere ser på tallene, nemlig hvor mange er blitt friske og som har kommet seg – de tallene gir dere en helt annen følelse, selv i denne virustiden.

Det er ei nettside som heter Worldofmeters – dem gir dere tallene over hvor mange som er smittet på verdensbasis og man kan klikke seg inn på det landet man vil se på, f.eks Norge. Da får dere tallene over antall registrert smittede, antall som er regsitrert døde, men det viktigste er at dere får tallene over hvor mange er blitt friske av Corona – disse tallene får man ikke vite gjennom norskemedier, dessverre.

Printscreen fra Worldsmeters – Norge

På denne printscreenen fra Worldofmeters så ser dere at totalt registrerte smittede er 10 782, og av de 10 782 så er 9348 regsitrert som friske igjen, da føles dette ikke så ille likevel og gir grunn til optimisme – antall registrerte døde er totalt meningsløst å registrere, når man ikke vet hvilket virus dem fikk som gjorde at dem fikk høy feber og døde.

Tallene for Norge på worldofmeters kan dere følge og se her – men nå brukes nettsiden til worldofmeters til mye annet også, som dere kan gå inn å se på her. Går man som sagt inn på Norge, så får man også grafer og illustrasjoner, som også gir en positiv og god følelse, dem peker nedover – men det er tydelig at mediene synes det er mer givende å gi folk tall over død og ellendighet, enn tall som gir folk en positiv og god følelse – velger å kalle dette for ellendig journalistikk og håndverk, og enda dårligere forståelse for hvordan vi mennesker reagerer på tall vi blir presentert for. Nemlig god og dårlige følelser, som er viktig i en tid med en allvorlig pandemi gående, da er det viktig å presentere tall og info som gir folk en positiv og god følelse noe som gjør det lettere for folk å opprettholde tiltakene som anbefales av FHI og andre.

Følg meg ------------------>>>

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*