Sivert Krudtå 7. september 2020
Del På

Spørsmålet i overskriften er 1 million kroners spørsmålet i 2020, hvis en ser bort fra korona – Som har preget overskriftene i hele 2020. Grunnen til at dette blir et viktig valg i 2020 har flere årsaker, men aller viktigst blir det for EU, Norge og USA – for oss er det EU og Norge som vil være viktigst.

Det har i lengre tid nå vært skrevet og spekulert i om hva skjer om Trump taper valget den 3. november ? De aller fleste journalister og hvermansen vil helst ikke snakke om det, men det som ligger under overflaten og ulmer er en ny borgerkrig i USA – Trump sine tilhengere vil overhode ikke akseptere annet enn at Trump vinner, skjer ikke det vil hverken presidentene selv eller hans tilhengere godta valget, da er valget i deres øyne manupulert. Dette kan virkelig bli stygt om så skjer.

For Europa og Norge sin del kan dette få enda større konsekvenser, nemlig at om Trump blir gjenvalgt så er det stor fare for at Nato blir avviklet – fordi Trump har snakket og ment å trekke USA ut av Nato, han er grunnleggende Nato-motstander, noe han har uttrykt ved flere anledninger. Disse uttalelsene har jo fått sin pris, EU / Europa stoler ikke på USA og Trump lengre. Europa stoler selv ikke mer på flyprodusentene Boeing – Europa skal selv teste om ulykkesflyet 737 Max er trygt, stoler ikke på testene som er utført i USA – dette sier mye om klimaet mellom USA og EU / Norge.

Hva gjør Norge som ikke er medlem av EU formeltsett om Trump vinner valget og at Nato blir avviklet ?

Spørsmålet som melder seg øyeblikket er, » Vil Norge knytte seg tett opp mot USA og evt UK ( som har forlatt EU ) eller vil Norge starte en prosess med tanke på fullt medlemskap i EU for å bli en del av EU`s felles europeiske hær ??

Det eneste sikkerhetspolitiske nettverket Norge har er pr. dags dato Nato og vi er formelt ikke medlem av EU, uten å fornekte at vi er meget nært tilknyttet EU igjennom EØS-avtalen, men denne avtalen innbefatter ikke deltagelse i en felles europeisk hær, noe som er under oppbygging og som både Frankrike og Tyskland fikk satt fart på i 2018, og som har eskalert i fart den senere tid, spesielt etter at Trump har pratet om å dra USA ut av Nato – dette betyr at Nato vil være død, dette vet både Norge og resten av EU at da er ikke Nato lengre ett allternativ mer. I tillegg nå som UK er ute av EU og hvis Nato blir avviklet, da må man forvente at UK knytter seg mye tettere opp mot USA sikkerhetspolitisk med felles øvelser og kanskje på sikt deler av begge lands forsvar blir ett felles forsvar for begge land.

Uansett om Trump vinner valget eller ikke, og uansett hvilke retning Norge velger, så blir 2021 – 2024 en spennende periode for vår utenriks – og sikkerhetspolitikk.

Følg meg ------------------>>>

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*