Sivert Krudtå 5. desember 2019
Del På

Ja du leste riktig – Norge er fullt ut medlem av EF. Merk dere at jeg bruker betegnelsen EF og ikke EU. Forskjell ? Tja, det kan diskuteres. Hvordan kan dette henge sammen ?

I 1972 så stemte det norskefolk nei til medlemskap i EF ( Europeiske felleskapene ) – skal være i flertall, siden fellesskapene omfatter både EF kommisjonen, parlamentet m.fl, derav i flertall.

Foto: GoogleSøk

Men i 1992 så kom dette med EØS-avtalen, som er et kinderegg vil jeg påstå. Saken er den. Vi har noe som heter EØS-avtalen som alle kjenner til,- men kjenner du til EØS-loven ??? Nei, de færreste gjør dette, er denne som regulerer og bestemmer hvordan EØS-avtalen skal tolkes osv. Som alle vet, så står EF for ( Europeiske Fellesskapene ), dette sa det norskefolk nei til, men siden EF ble til EU i 1993, så gjorde EØS-avtalen det til at Norge ble fullt ut medlem av Europeiske Fellesskapene ( EF ) – Dere kan lese mye mer om EØS-loven på denne siden og hva det betyr, men som jeg har skrevet tidligere om, så er Norge betraktet og ansett som fullverdigmedlem av EU / EF bare uten stemmerett. Det som de fleste historikere sier og som er spesialister på dette med EU / EØS, Norge er det mest integrerte landet i hele EU.

Tilbake til med det med EF. Vi har både noe som heter EØS-avtalen og noe som heter EØS-loven – det er EØS-loven som er nøkkelordet i denne sammenheng, der denne som definerer og sier at Norge er medlem EF. Det står følgende under overskriften : Avtale om Det Europeiske Økonomiske samarbeidsområde : Sitat : Det Europeiske Fellesskap, Kongeriket Belgia, Republikken Bulgaria, Den tsjekkiske republikken, Kongeriket Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Republikken Hellas, Kongeriket Spania, Republikken Frankrike, Republikken Kroatia, Irland, Republikken Italia, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxemborg, Ungarn, Republikken Malta, Kongeriket Nederland, Republikken Østerrike, Republikken Polen, Republikken Portugal, Romania, Republikken Slovenia, Den slovakiske republikken, Republikken Finland, Kongeriket Sverige, Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland, og Island, Fyrstedømmet Liechtenstein, Kongeriket Norge heretter kalt avtalepartene » Sitatslutt «

Norge sa nei til Det Europeiske Fellesskap i 1972, men likevel er vi fra 1992 / 1993 fult ut medlem likevel,- regner med dere forstår svaret ? Svaret er enkelt, det er vedtaket som ble gjort i stortinget i 1992 – da avga Stortinget suverenitet til EU / EF for at EØS-avtalen kunne vedtas, akkurat det samme som begrunnelsen var for at Norge skulle kunne bli medlem av EF i 1972 og av EU i 1994, selvom folket sa nei begge gangene, så avga likevel stortinget den suvereniteten likevel til EU bare for å tvinge vedtaket om EØS-avtalen igjennom i stortinget i 1992 – Synes man absolutt kan stille seg spørmålet, hvor mye verdt var folkeavstemningene i 1972 og i 1994 egentlig ? Etter mine øyne var dem null verdt, stortinget hadde allrede i 1992 overkjørt folket og ført folk baklyset hva EØS-avtalen egentlig var og er. Eller ståa slik at våre politikere overhode ikke forstår hva dem har vedtatt ?? – Ref Nav-skandalen. Eller har stortinget snikinnmeldt Norge inn i en union mot folketsvilje ??

Kan lese mer om EØS-avtalen her, skroll helt ned for flere og viktige lenker.

Følg meg ------------------>>>

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*