Sivert Krudtå 10. november 2019
Del På

Året var 1994 når Norges grunnlov og Norges lover ble slukt levende av EU – vel og merke ved hjelp av stortingspolitikerne, noe vi kan takke Krf for. Det var Krf som sikret de nødvendige 3/4 flertallet som regjeringen trengte for å få avtalen igjennom.

La oss dvele litt med dette at det krevdes 3/4 flertall og at 2/3 av stortingsrepresentantene må være tilstede og stemme for at Norge kunne tilslutte seg EØS-avtalen, jfr grunnlovens § 115. Noe som skurrer i bakhodet ditt nå ? Hørt dette før ?

Foto: Sivert Krudtå

Det som skjedde var at når Norge vedtok EØS-avtalen i stortinget med 3/4 flertall i 1992, så avga Norge suverenitet til EU, derfor måtte regjeringen ha 3/4 flertall, ellers kunne ikke Norge avgi suverenitet. Det som ble sagt i forbindelse med folkeavstemningen om EU medlemskap i 1994, var at stortinget måtte få ja fra folket for å kunne avgi suverenitet til EU som var nødvendig for å kunne melde Norge inn i EU, høres jo fint og flott ut. Ikke sant ? Men…………… den suvereniteten som det er snakk om hadde allerede stortinget avgitt til EU i 1992 i forbindelse med vedtaket om EØS-avtalen, ergo så var folkeavstemingen i 1994 totalt bortkastet, og holdt på feil grunnlag – på en løgn.

Elin Ørjasæter sitt leserinnlegg 17.05.2019 bør leses, » EØS-avtalen spiser grunnloven til frokost » – jeg vil påstå at både grunnloven og hele Norges lover er spist for lenge siden, nettopp pga EØS-avtalen. Det er jo slik at når Norge vedtok EØS-avtalen i 1992, så var det bestemt at vi skulle avholde folkeavstemning om EU-medlemskap i 1994. Derfor var det ekstremt viktig for Gro og regjeringen at Norge hadde vedtatt EØS-avtalen og avgitt suverenitet til EU allerede, fordi – hvis folket sa nei, noe som skjedde, så hadde Norge EØS-avtalen som i praksis betyr at Norge er fullt ut integrert i EU`s indre marked og system, bare at vi ikke har stemmeretten – ergo så er Norge medlem av EU, men uten stemmerett. Bare for å nevne det, som Elin Ørjasæter gjør også, nemlig at pr 2017 så har Norge tatt inn over 11 000 direktiver og forordninger som EU har vedtatt inn i norsk rett,- det betyr at dommere i norske domstoler må se på hva EU-domstolen har dømt i lignende saker, før dem avgir dommer i norske domstoler – alt av direktiver, forordninger og dommer i EU domstolen, står over Norges lover og over grunnloven. Det var denne suverenitets avståelsen som måtte gjøres, før Norge inngikk EØS-avtalen, noe som betyr at stortinget har sparket seg selv som lovgivende forsamling i Norge og satt inn EU-parlamentet og kommisjonen i stedenfor.

Foto: Googlesøk

Som jeg skrev ovenfor, folkeavstemningen i 1994 ble avviklet på en løgn, hvorfor det ? Jo. Folket ble fortalt at folkeavstemningen var nødvendig for at stortinget skulle kunne avgi suverenitet til EU – men…. Det som ikke ble sagt, stortinget hadde allerede i 1992 avgitt denne suvereniteten til EU, noe som faktisk var nødvendig for å kunne inngå EØS-avtalen. Det er derfor vi kan si idag at Norge ble medlem av EU samme år som Sverige, nemlig i 1994 – bare at Norge ville ikke ha stemmeretten.

At det ikke er noen medier i Norge som har reagert på disse 25 årene som er gått, på at det var stortinget som vedtok Norges lover frem til 1994, da overtok EØS-avtalen og EU denne rollen, noe som er helt utrolig. Leserinnlegget til Jørund Hassel bør leses, han peker nettopp på dette. Stortingspolitikere uten respekt for grunnloven.

Det er kanskje påtide at Norge og Stortinget tar tilbake den makta som dem skal ha, og ikke fortsetter å opprettholder denne husmannskontrakten ??

Følg meg ------------------>>>

2 thoughts on “Grunnloven spist opp

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*