Sivert Krudtå 9. desember 2019
Del På

Igår var det 5 ambulansefly satt på bakken, nå idag snakkes det om å kanskje sette alle ambulanseflyene på bakken – hvor er vår helseminister ? Har du tenkt å foreta deg noe Bent Høie før folk dør eller har du tenkt å plastre sårene etterpå (?)

Det er temmelig utrolig situasjon som Norge er i, spesielt Finnmark og Nord-Norge. Vi har over 10 000 milliarder på bok, enda klarer ikke vår regjering med helsemininsteren og justisministeren i spissen å ha en beredskap som er tilfredstillende – vi har når vi skriver 09.12.2019 over 10 000 milliarder på bok og en ambulansefly tjeneste som ligger nede med brukken rygg, og i tillegg en helseminister som er totalt fraværende og som ikke evner å rydde opp i problemene. Men ….spare seg til fant ved hjelpe av å bruke anbud på en tjeneste som er kritisk viktig for befolkningen, det klarer vår helseminister. Hvor har det gått galt på veien Bent Høie ( ? )

Foto: GoogleSøk

Bare siden igår har det vært åtte uønskede hendelser angående transport til UNN i Tromsø, pasienter har måtte vente i neste 30 timer før dem ankom UNN – rart at det egentlig har gått bra sålangt.

En ting er krisen i luftambulansen som er nå, men hva med anbudsrunden som var foranledningen til at dagens operatør fikk oppdraget med å drifte ambulanseflyene ? Var prosessen reell eller var det bestillingsverk var partivenner av Bent Høie ?? Spørmålet er absolutt relevant å stille seg, fordi det er Bent Høie som utnevner styrelederne i de regionalehelseforetakene, han utnenvte Marianne Telle som er en god venn av vår forsvarsminister Frank Bakke Jensen – så at det har vært en tett samrøre i denne saken er det ikke tvil om, strengtatt burde ikke Telle vært utnevnt i det hele tatt, det ble bevisst når hun måtte trekke seg som styreleder etter en tid.

Det som gjøre denne saken enda mer betenkelig er at Bent Høie ikke vil ta i bruk de forrige ambulanseflyene for å opprettholde en forsvarlig helseberedskap, noe som er kritisk viktig spesielt i Finnmark og Nord-Norge hvor det er lange avstander – er det frykten for å tape ansikt og prisnipper som ligger bak Bent Høie sin negative holdning til å bruke fly som er i tipp topp stand og som kan setter i drift på en til to dagers varsel.

Nå Bent Høie ( ! ) – Når skal du rydde opp ( ?? ) Eller har du tenkt å ga av ( ?? )

Oppdatering: Denne krisen kunne vært unngått som forslaget til Bjørnar Moxnes ( Rødt ) hadde blitt vedtatt i stortinget i april 2018 – men det ble nedstemt, noe som kan ha kostet allvorlig syke mennesker livet.

Oppdatering 14:31 – Bent Høie har kjent til problemene med ambulanseflyene siden august 2019 – hvorfor har du ikke gjort noe herr helseminister ??

Oppdatering 15:52: 286 forsinkelser siden 01.07.2019

Regjeringen dysser ned en nasjonal krise.

[Total_Soft_Poll id=»2″]

Følg meg ------------------>>>

2 thoughts on “Bent Høie: Rydd opp eller gå av (!)

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*